Ο όρος web design περιγράφει όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων για το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες, το 38% των ανθρώπων θα εγκαταλείψει έναν ιστοχώρο, εάν δε διαθέτει ελκυστικό design και περιεχόμενο. Γι’ αυτό το λόγο οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι έξυπνα σχεδιασμένες, καλαίσθητες, λειτουργικές και με πλούσιο περιεχόμενο. Στόχος της Doctor Solutions είναι να συνδυάσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά με πρωτοτυπία, λαμβάνοντας υπόψιν τις εκάστοτε ανάγκες κάθε επαγγελματία υγείας.