Διαβάζετε για την υπηρεσία: Σχεδιασμός Εντύπων

Σχεδιασμός Εντύπων

Μολονότι διανύουμε την ψηφιακή εποχή, ακόμη και σήμερα το έντυπο διαφημιστικό υλικό αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο προβολής των υπηρεσιών σας.

Σχεδιασμός Εντύπων

Η Doctor Solutions αναλαμβάνει να σχεδιάσει ιατρικά έντυπα, επαγγελματικές κάρτες, επιγραφές ιατρείων, διαφημιστικά φυλλάδια, αφίσες και διαφημιστικά banner κ.α.

Ο σχεδιασμός όλων των εντύπων γίνεται ιδιαίτερα σχολαστικά, συνδυάζοντας τη δύναμη της εικόνας με το σωστό περιεχόμενο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο της ποιότητας των υπηρεσιών σας. Επίσης, φροντίζουμε το εικαστικό ύφος του εντύπου που σχεδιάζουμε, να είναι εναρμονισμένο με αυτό της εταιρικής σας ταυτότητας.

#DoctorSolutions | Υπηρεσίες Ιατρικού Marketing