Εταιρική ταυτότηταΕταιρική ταυτότητα

H Doctor Solutions αναλαμβάνει τον σχεδιασμό της εταιρικής σας ταυτότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, που εσείς έχετε θέσει και το όραμα σας για την επιχείρηση. Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό της εταιρικής σας ταυτότητας, με τέτοιο τρόπο που να συνδυάζει την αισθητική, την πρωτοτυπία, την απλότητα, με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρού και αναγνωρίσιμου brand.

Μια εταιρική ταυτότητα δεν χρειάζεται να δημιουργεί απλά «εντύπωση», αλλά θα πρέπει να αποπνέει αξιοπιστία και επαγγελματισμό, για να προσελκύσει περισσότερο κοινό και να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης, με διάρκεια στο χρόνο.

Κυρίαρχο στοιχείο της εταιρικής ταυτότητας είναι το εικαστικό ύφος του λογοτύπου. Τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία, τα οποία συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ταυτότητα για όλους του επαγγελματίες υγείας είναι οι επαγγελματικές κάρτες, τα επιστολόχαρτα, τα συνταγολόγια κ.α..

#DoctorSolutions | Υπηρεσίες Ιατρικού Marketing